django format template

... if not , django template if not, django template if equal string , django template if equal string, django humanize , django humanize A django...